Ordinea de erupție și schimbare a dinților

Atât dinții de lapte cât și dinții definitivi au o anumită vârstă și o anumită ordine când erup. Cu toate acestea nu este „bătut în cuie” momentul erupției unui dinte.

Există variații chiar în funcție de sexul pacientului: la fete de obicei dinții erup și se schimbă mai devreme decât „scrie la carte” iar la băieți erupția și schimbarea dinților poate fi ușor mai târzie. Chiar și așa, particularitățile privind erupția dentară diferă de la un pacient la altul. Nu se poate compara ciclul erupției și schimbării dinților nici printr-o raportare la un alt membru al familiei.

 

În cărți sunt prezentate anumite repere temporare asupra momentului erupției fiecarui dinte, dar acestea sunt doar orientative. Se acceptă o abatere de plus/minus 6 luni ca fiind normală. Părinții nu trebuie sa ia ad-litteram reperele prezentate în teorie și sa intre în panică la cele mai mici abateri. Plecând de la aceeași idee, nu este de îngrijorat daca unui copil nu îi erup dinții în ordinea scrisă în carte, fiecare individ fiind diferit în această privință. Atâta timp cât unui copil îi vor erupe până la vârsta de 12-14 ani toți dinții definitivi cu excepția molarului de minte, nu contează ordinea și momentul când dinții de lapte cad și cei definitivi erup.

 

În cazul dentiției temporare este considerat normal ca primii dinți să apară în jurul vârstei de 6-12 luni, acești dinți fiind incisivii centrali inferiori. Cam după aproximativ 4-6 luni erupe întregul grup al incisivilor superiori, acesta fiind urmat și de cei 2 incisivi laterali inferiori. După erupția completă a incisivilor atât superiori cât și inferiori, urmează apariția primilor molari de lapte. Între aceștia și grupul incisiv se poate observa un ușor spațiu deoarece acolo va urma să erupă ulterior caninii. Teoretic, al doilea molar de lapte este ultimul dinte temporar care erupe dar în ultima perioadă se poate observa o inversare a perioadelor de erupție între el și canin. La sfârșitul ciclului de erupție al dinților temporari, copiii au în gură 20 de dinți.

 

 

 

Primul dinte definitiv care apare este molarul de 6 ani care nu va înlocui niciun dinte de lapte, el urmând să apară în spatele celui de-al doilea molar temporar. În aceeași perioadă cu apariția lui se vor schimba și incisivii centrali inferiori, uneori aceștia precedând apariția primului molar definitiv. La fel ca la dentiția de lapte va urma apariția grupului incisiv superior(incisivi centrali + laterali), urmat de erupția celor 2 incisivi laterali inferiori. Urmează schimbarea molarilor temporari cu premolarii. Între erupția celor doi premolari este intercalată și erupția caninilor. Al doilea molar definitiv sau molarul de 12 ani este un alt dinte definitiv care nu va înlocui niciun dinte de lapte. El va ieși în jurul vârstei de 12 ani în spatele primului molar definitiv. După apariția acestui molar, în gură există 28 de dinți. Dentiția definitivă va fi completată de apariția celor 4 molari de minte după vârsta de 18 ani.